Ghế văn phòngXem tất cả

1,035,000 VNĐ
1,104,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ24

9,511,000 VNĐ
1,162,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ11

3,761,000 VNĐ
2,565,000 VNĐ
1,317,000 VNĐ
1,346,000 VNĐ
 

Ghế lưới

Ghế lưới GL312

4,175,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế lưới GL303

2,599,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế lưới GL311

2,519,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế lưới GL310

2,473,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế lưới GL211

2,404,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế lưới GL318

2,358,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế lưới GL315

2,358,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế lưới GL323

2,271,000 VNĐ
 

Ghế da

Ghế da TQ22

16,365,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ23

11,661,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ20

10,293,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ21

9,890,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ24

9,511,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ08

5,417,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ16

5,026,000 VNĐ

Ghế da

Ghế da TQ18

4,957,000 VNĐ
 
1,903,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế họp GL416

1,806,000 VNĐ
1,714,000 VNĐ

Ghế chân quỳ

Ghế chân quỳ SL607

1,512,000 VNĐ
1,317,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế họp GL401

1,282,000 VNĐ

Ghế chân quỳ

Ghế SL603M

1,271,000 VNĐ

Ghế lưới

Ghế họp GL418

1,219,000 VNĐ
  
  

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ PC204N

3,220,000 VNĐ

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ GPC04I

2,599,000 VNĐ

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ PC01

2,599,000 VNĐ

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ PC203N

2,461,000 VNĐ

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ PS02

2,404,000 VNĐ

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ GPC02

2,191,000 VNĐ

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ GPC03

2,064,000 VNĐ

Ghế phòng chờ

Ghế phòng chờ GPC06

1,967,000 VNĐ
  
3,025,000 VNĐ

Ghế quầy bar

Ghế phòng khách SB60

3,025,000 VNĐ

Ghế quầy bar

Ghế quầy bar SB29

1,282,000 VNĐ

Ghế quầy bar

Ghế quầy bar SB27

1,282,000 VNĐ

Ghế quầy bar

Ghế quầy bar SB22

1,196,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế quầy bar SB12

1,029,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế quầy bar SB11

1,029,000 VNĐ

Ghế quầy bar

Ghế quầy bar SB33

966,000 VNĐ
  

Bàn văn phòngXem tất cả

Bàn giám đốc

Bàn làm việc NTP1800

3,634,000 VNĐ

Bàn giám đốc

Bàn làm việc NTP2050

4,209,000 VNĐ

Bàn giám đốc

Bàn làm việc NTP1800C

4,796,000 VNĐ
3,910,000 VNĐ

Bàn giám đốc

Bàn làm việc NTP1880

3,646,000 VNĐ

Bàn giám đốc

Bàn làm việc NTP1890T3

3,496,000 VNĐ

Bàn giám đốc

Bàn làm việc NTP1890T1

3,669,000 VNĐ
6,831,000 VNĐ
  

Bàn trưởng phòng

Bàn làm việc ATL14K

1,499,000 VNĐ

Bàn vàng xanh

Bàn làm việc SVL18

1,685,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn làm việc ATL16K

1,599,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn làm việc ATL16

1,576,000 VNĐ

Bàn vàng xanh

Bàn làm việc SV1886

1,512,000 VNĐ

Bàn vàng xanh

Bàn làm việc SV1686

1,334,000 VNĐ

Bàn vàng xanh

Bàn làm việc SVL16

1,564,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn làm việc ATL14

1,415,000 VNĐ
  
3,301,000 VNĐ
3,025,000 VNĐ

Bàn chân sắt

Bàn làm việc LC12

2,657,000 VNĐ
2,369,000 VNĐ
2,208,000 VNĐ
2,197,000 VNĐ
2,191,000 VNĐ
2,162,000 VNĐ
  
16,572,000 VNĐ
15,387,000 VNĐ
14,214,000 VNĐ

Bàn họp

Bàn họp CT2600

14,099,000 VNĐ
13,743,000 VNĐ
13,628,000 VNĐ
12,788,000 VNĐ
10,776,000 VNĐ
 

Bàn chân sắt

Bàn làm việc LC16

4,244,000 VNĐ

Bàn chân sắt

Bàn làm việc LC15

4,014,000 VNĐ

Bàn chân sắt

Bàn làm việc LC14

3,726,000 VNĐ

Bàn chân sắt

Bàn làm việc LC12

2,657,000 VNĐ
2,099,000 VNĐ
2,047,000 VNĐ
2,024,000 VNĐ
2,013,000 VNĐ
 
2,208,000 VNĐ

Bàn máy tính

Bàn máy tính HRM120

2,116,000 VNĐ
1,949,000 VNĐ

Bàn máy tính

Bàn máy tính NTM120

1,926,000 VNĐ

Bàn máy tính

Bàn máy tính NTM120S

1,909,000 VNĐ

Bàn máy tính

Bàn máy tính BMT136

1,846,000 VNĐ
1,834,000 VNĐ

Phòng thư viện

Bàn máy tính BM101

1,702,000 VNĐ
 

Tủ văn phòngXem tất cả

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu DC2200H2

8,384,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Bộ tủ HR950-3B-HR1800-2B

8,349,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu DC2000H9

7,912,000 VNĐ

Tủ gia đình

Tủ sắt TU18B3C4

7,797,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu DC1850H9

7,659,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu DC1800H6

6,716,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu DC1840H1

6,693,000 VNĐ

Tủ gia đình

Tủ sắt TU19B3C3

6,498,000 VNĐ
 

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC1840V5

12,593,000 VNĐ

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC2000V2

10,833,000 VNĐ

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC1840V1

10,661,000 VNĐ

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC1350V4

9,476,000 VNĐ

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC1350V9

9,453,000 VNĐ

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC1840VM5

8,349,000 VNĐ

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC2000VM2

8,131,000 VNĐ

Tủ giám đốc

Tủ tài liệu DC1840VM1

7,866,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Bộ tủ HR950-3B-HR1800-2B

8,349,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu HR1960-4B

6,038,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu HR1960-3K

4,911,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ HR1960-3B

4,209,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu HR950-3B

3,381,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu HR1960-2B

2,553,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu gỗ HR860

2,496,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu HR1800-2B

2,484,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960-4B

5,911,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ NT1960-3B3N

4,209,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960-3BA

4,037,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960-3BK

3,887,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960-3B

3,703,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960-3G4D

3,588,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960KGA

3,186,000 VNĐ

Tủ gỗ công nghiệp

Tủ tài liệu NT1960DA

2,921,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TPV2

4,980,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TPVM2

3,324,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TPV3

3,174,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TPV1

3,174,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TP03

2,461,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TPVM3

2,404,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TPVM1

2,404,000 VNĐ

Tủ phụ

Tủ phụ TP05

2,300,000 VNĐ

Tủ sắtXem tất cả

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K2D

3,025,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TUTP01D

1,846,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K7D

4,209,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K7CK

3,830,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K2B

4,382,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ hồ sơ TU09K3BCK

3,002,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K4B

4,543,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K2C

4,842,000 VNĐ
3,726,000 VNĐ
3,312,000 VNĐ
2,818,000 VNĐ
2,588,000 VNĐ
2,553,000 VNĐ

Tủ ghép

Tủ ghép TU88-7D

2,473,000 VNĐ
2,438,000 VNĐ

Tủ ghép

Tủ ghép TU88-4D

2,415,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ file TU7F

1,719,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Giá sắt GS6

1,955,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ file TU2F

2,064,000 VNĐ

Tủ file

Tủ file TU3FD

2,093,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ file TU10F

2,168,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ file TU3F

2,461,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ file TU4F

2,852,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ file TU15F

2,898,000 VNĐ

Tủ locker

Tủ locker TU981

1,271,000 VNĐ

Tủ locker

Tủ locker TU982

1,328,000 VNĐ

Tủ locker

Tủ locker TU983

1,432,000 VNĐ

Tủ locker

Tủ locker TU984

1,484,000 VNĐ

Tủ locker

Tủ locker TU986

1,662,000 VNĐ
2,139,000 VNĐ
2,415,000 VNĐ
2,484,000 VNĐ
 

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K2B

4,382,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K4B

4,543,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K2C

4,842,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K6B

4,635,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K4C

5,463,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ sắt TU09K6C

6,003,000 VNĐ
 

Giá sắt - Giá siêu thị

Giá siêu thị GST03

1,777,000 VNĐ

Giá sắt - Giá siêu thị

Giá siêu thị GST02

1,472,000 VNĐ

Giá sắt - Giá siêu thị

Giá siêu thị GST04

2,806,000 VNĐ

Giá sắt - Giá siêu thị

Giá siêu thị GST01

2,294,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá thư viện MCF3K2

32,637,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá thư viện MCF3K3

33,258,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Giá sắt GS3

3,289,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Giá sắt GS6

1,955,000 VNĐ
 

Bàn ghế xếp - gấpXem tất cả

Ghế đôn

Ghế đôn GD02

125,000 VNĐ

Ghế quầy bar

Ghế quầy bar SB07

208,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế xếp G01

209,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G135

209,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G137

209,000 VNĐ

Ghế phòng ăn

Ghế xếp G11

209,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G30

223,000 VNĐ

Ghế phòng ăn

Ghế xếp G27

243,000 VNĐ
 

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G137

209,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G135

209,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G30

223,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G136

248,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G16

271,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G10

271,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế xếp G14

289,000 VNĐ

Bàn ghế cafe - khách sạn

Ghế hội trường G894

320,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế đôn GD05A

120,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế đôn GD01

125,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế đôn GD05B

131,000 VNĐ
170,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế xếp G01

209,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế xếp G18

251,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế xếp G02

276,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế gấp G04

286,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế đôn GD05A

120,000 VNĐ

Ghế đôn

Ghế đôn GD02

125,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế đôn GD01

125,000 VNĐ

Ghế đôn

Ghế đôn GD06

131,000 VNĐ

Ghế inox

Ghế đôn GD05B

131,000 VNĐ

Ghế đôn

Ghế đôn GD04

139,000 VNĐ

Ghế đôn

Ghế GTN102

162,000 VNĐ
170,000 VNĐ
 
5,256,000 VNĐ

Ghế gỗ

Ghế gỗ TGA08

932,000 VNĐ

Ghế gỗ

Ghế gỗ TGA02

615,000 VNĐ

Ghế gỗ

Ghế gỗ TGA03V

592,000 VNĐ

Ghế gỗ

Ghế gỗ TGA08V

799,000 VNĐ

Ghế gỗ

Ghế gỗ TGA03

667,000 VNĐ

Ghế gỗ

Ghế gỗ TGA21V

736,000 VNĐ

Ghế gỗ

Ghế gỗ TGA02V

615,000 VNĐ

Nội thất trường họcXem tất cả

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 104B-1

541,000 VNĐ

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 104B-2

578,000 VNĐ

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 104A-2

555,000 VNĐ

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 101B-1

462,000 VNĐ

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 102B-1

462,000 VNĐ

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 104A-1

517,000 VNĐ

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 102B-2

500,000 VNĐ

Bàn ghế mẫu giáo

Bàn ghế mẫu giáo 102A-2

457,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn ghế học sinh BHS03-1

638,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Ghế học sinh GHS03-1

208,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn ghế học sinh BHS20-1

840,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn ghế học sinh BHS20-2

1,018,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Ghế học sinh GHS20-1

317,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn ghế học sinh BHS20-3

920,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn ghế học sinh BHS28-1

598,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn học sinh BHS09-1

492,000 VNĐ
 

Bàn ghế sinh viên

Ghế sinh viên GSV104T

411,000 VNĐ

Bàn ghế sinh viên

Bộ bàn ghế BSV108T

788,000 VNĐ

Bàn ghế sinh viên

Ghế sinh viên GSV104

278,000 VNĐ

Bàn ghế sinh viên

Bộ bàn ghế BSV105T

817,000 VNĐ

Bàn ghế sinh viên

Bộ bàn ghế BSV102T

828,000 VNĐ

Bàn ghế sinh viên

Ghế sinh viên GSV101T

435,000 VNĐ

Bàn ghế sinh viên

Bộ bàn ghế BSV108

667,000 VNĐ

Bàn ghế sinh viên

Bộ bàn ghế BSV107T

863,000 VNĐ

Bàn ghế theo TT26

Bộ bàn ghế BBT103

1,087,000 VNĐ

Bàn ghế bán trú

Bàn bán trú BBT102C

1,202,000 VNĐ

Bàn ghế bán trú

Bàn bán trú BBT102B

960,000 VNĐ

Bàn ghế bán trú

Bàn bán trú BBT101B

863,000 VNĐ

Bàn ghế bán trú

Bàn bán trú BBT102A

903,000 VNĐ

Bàn ghế bán trú

Bàn bán trú BBT101A

805,000 VNĐ

Bàn ghế bán trú

Bàn bán trú BBT101C

1,139,000 VNĐ

Bàn ghế giáo viên

Bộ bàn ghế 103

1,382,000 VNĐ

Bàn ghế giáo viên

Bàn ghế giáo viên 101

1,213,000 VNĐ

NỘI THẤT HÒA PHÁT TPHCM

NỘI THẤT HÒA PHÁT – thương hiệu nhà sản xuất nội thất uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên giới thiệu và cung cấp các sản phẩm nội thất thuộc các lĩnh vực: nội thất văn phòng, nội thất gia đình, nội thất trường học, công cộng.. tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và các tỉnh lân cận trong khu vực Miền Nam, với phương châm kinh doanh “Giá Bán lẻ rẻ như bán buôn“, Nội Thất Hòa Phát tại TPHCM cam kết đem lại cho quý khách hàng sự hài lòng về uy tín cũng như sản phẩm chính hãng được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất.