Nội thất Y tế

Bộ xe đẩy cáng XDC01

4,150,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Tủ y tế TYT02

3,040,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Giường y tế GYT02

2,660,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Bàn khám bệnh BKB01

2,090,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Bàn khám bệnh BKB02

1,700,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Giường y tế GYT01

1,700,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Bàn siêu âm BSA01

1,500,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Xe đẩy XED01

1,300,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Tủ y tế TYT01

1,290,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Ghế đẩu quay GĐQ01

390,000 VNĐ

Nội thất Y tế

Cọc truyền CT01

300,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat