Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN102

10,925,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn học sinh BHS26

2,645,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sách GTV101

2,531,000 VNĐ

Phòng thư viện

Bàn đọc BTV101

2,373,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN101

2,346,000 VNĐ

Giường nội trú

Giường nội trú GT40BH

2,277,000 VNĐ

Giường nội trú

Giường nội trú GT40B

1,852,000 VNĐ

Giường nội trú

Giường nội trú GT40

1,668,000 VNĐ

Bàn máy tính

Bàn máy tính BM101

1,564,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn ghế học sinh BHS29B-4

1,455,000 VNĐ

Bàn ghế học sinh

Bàn ghế học sinh BHS20-4

1,455,000 VNĐ

Bàn ghế giáo viên

Bộ bàn ghế giáo viên 103

1,247,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat