Tủ hồ sơ sắt

Tủ thư viện MCF1

64,285,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá thư viện MCF3K3

33,258,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá thư viện MCF3K2

32,637,000 VNĐ

Tủ hồ sơ sắt

Tủ thư viện MCF2

18,550,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K5

10,235,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K4

8,361,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN102

8,211,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K5B

7,314,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K3

6,440,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K4B

6,141,000 VNĐ

Bàn liền giá sách

Bàn liền giá BLG01

5,198,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K3B

4,554,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K2

4,520,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS2K2

3,416,000 VNĐ

Phòng thư viện

Giá sắt GS5K2B

3,312,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat