Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN102

10,925,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN101

2,346,000 VNĐ
544,000 VNĐ
460,000 VNĐ
412,000 VNĐ
402,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Ghế phòng thí nghiệm GTN101

210,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Ghế phòng thí nghiệm GTN102

149,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat