Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN102

8,211,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Bàn thí nghiệm BTN101

2,519,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Ghế GCN102T

587,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Ghế GCN102

491,000 VNĐ

Phòng thí nghiệm

Ghế GCN101

423,000 VNĐ

Ghế đôn

Ghế GTN101

223,000 VNĐ

Ghế đôn

Ghế GTN102

162,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat