12,317,000 VNĐ
10,902,000 VNĐ
10,350,000 VNĐ
7,889,000 VNĐ
7,682,000 VNĐ
6,406,000 VNĐ

Bàn phòng ăn

Bộ bàn ghế B51-G51

6,279,000 VNĐ
6,210,000 VNĐ
5,256,000 VNĐ
4,382,000 VNĐ
4,336,000 VNĐ

Bàn phòng ăn

Bàn ăn kính B48

1,800,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat