Bàn chân sắt

Bàn làm việc LC16

4,244,000 VNĐ
4,106,000 VNĐ
3,818,000 VNĐ
3,738,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo HR160C2Y1

3,565,000 VNĐ
3,525,000 VNĐ
3,508,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo HR160C1Y1

3,508,000 VNĐ
3,450,000 VNĐ
3,450,000 VNĐ
3,450,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo HR160C1

3,416,000 VNĐ

Bàn trưởng phòng

Bàn lãnh đạo HR160C2

3,393,000 VNĐ
3,186,000 VNĐ
3,186,000 VNĐ
Lien he Noi That Hoa Phat